Podpořit provoz tohoto webu můžete zakoupením "kafe" na Buy Me a Coffee

×

Chcete něco opravit, upravit či doplnit? Po registraci a přihlášení můžete tuto stránku sami editovat!

×

 Actions

Dokumenty

From Beta: Franklinova expedice

Na této stránce jsou/budou soustředěny odkazy na dokumenty týkající se Franklinovy výpravy. Pod pojmem dokument zde chápeme dopisy, zprávy, instrukce apod. Naopak sem nepatří publikované články a knihy. V případě, že některý dokument vyšel tiskem jako článek, je zpravidla důležitější fakt, že jde o dokument, nikoli způsob publikace.

Dokumenty týkající se Franklinovy expedice jsou roztroušeny po řadě publikací. Mnoho z nich je volně k dispozici např. v Google Books, ovšem v naskenované, obrazové podobě, která sice prošla i OCR zpracováním, ovšem výsledný text je plný "překlepů". Zde se budeme snažit dát je dohromady v podobě čistého textu. Z časového hlediska není reálné všechny dokumenty přeložit do češtiny, ovšem u každého by výhledově měla být aspoň stručná anotace.

Oddělení dokumentů od vlastních popisů děje na jiných stránkách doufejme povede k zpřehlednění textu a usnadní pochopení příběhu ztracené výpravy.

Příprava Franklinovy expedice

Průběh Franklinovy expedice

Pátrání po Franklinově expedici

Ostatní dokumenty