Podpořit provoz tohoto webu můžete zakoupením "kafe" na Buy Me a Coffee

×

Chcete něco opravit, upravit či doplnit? Po registraci a přihlášení můžete tuto stránku sami editovat!

×

 Actions

Pictorial Chronicles of the Mighty Deep: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

10 June 2012

9 June 2012

2 June 2012

1 June 2012

  • curprev 08:5308:53, 1 June 2012Radouch talk contribs 7,372 bytes +112 základní text z OCR, ostatní části doplním později, stejně tak typografickou úpravu
  • curprev 08:5008:50, 1 June 2012Radouch talk contribs 7,260 bytes +7,260 Založena nová stránka: ==SIR JOHN FRANKLIN== '''SUFFERINGS OF HIS EXPEDITION — ITS TERRIBLE FATE.''' WE here present our readers with an authentic portrait of Sir John Franklin, that noble-...